Mijn parcours


Ik begin te lassen de zaterdag morgen in de werkplaats van een vriend, Eugène Cheniaux, fabrikant van landbouwmachines.

Tijdens de restauratie van een familiehuis, erf ik enkele nagels. Dank zij het laswerk, ga ik ze leven geven. Mijn aktiviteit ontwikkelt zich en wordt artistiek laswerk.

Een eerste tentoonstelling te Crupet laat me toe mijn eerste werken voor te stellen, enkel samengestelt door die recuperatienagels.

In de lente 2007, laat een smid me de kunst van het vuur ontdekken : ik kan dan lassen en smeden verenigen.


Een toeval werd passie …


De nagels met dewelke ik werk komen van restauratiewerken van daken, dakgeraamten, zolders … Zij zijn het resultaat van het werk van ambachtsmannen die zich in het geheel niet bewust waren dat de industriële revolutie langs daar zou voorbij komen, rond 1850.

In de 19de eeuw, worden op het platteland een grote verscheidenheid van stielen uitgevoerd, tijdens de kalme periodes van het werk op het veld. Soms zelfs binnenhuis, vervaardigt de man nagels of klompen. Zijn vrouw spint en weeft de wol of vervaardigt eveneens nagels. Deze activiteit kan aanzienlijke complementaire inkomsten verschaffen.